Søknader må vedlegges budsjett som viser evt. øvrig finansiering, og datert framdriftsplan. Utbetaling forutsetter dokumentert gjennomføring, ved evt. større beløp kan delutbetalinger i henhold til framdrift være aktuelt.

Styret i stiftelsen står fritt til å imøtekomme (eller avslå) søknader, basert på styrets vurdering av kvalitet og egnethet i forhold til vedtektene, der treffgrad mot målgruppen er helt avgjørende, ref. vedtektenes formålsparagraf, avsnitt b:

«Stiftelsens formål er å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader. Dette kan være bidrag i form av enkeltbevilgninger til tiltak som kan gi stiftelsens målgruppe økt livskvalitet, herunder også til forskningsformål»

Til informasjon har det gjennom årene vært gitt støtte til enkeltsøknader i størrelsesorden 10.000 til 200.000 kr., de fleste under kr. 100.000.

Søknader sendes til eirik.danielsen@online.no