Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse forvalter midlene etter at Vestlund Habiliteringssenter i Fyllingsdalen i Bergen ble solgt til Hordaland Fylkeskommune. Stiftelsen er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med Cerebral Parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak.

Stiftelsen tildeler midler i forhold til formålsparagrafen i vedtektene, og søkerne vurderes i tre grupper:

Prosjektsøknader/fellestiltak

Tiltak for enkeltsøkere

Forskning

Søknader behandles normalt én gang i året, og søknadsfristen er 31. mars. Det står imidlertid styret fritt til å vurdere enkeltsøknader også gjennom året, dersom det er ledige midler. Søknader behandles normalt en gang i året, og søknadsfristen er 31. mars. Det står imidlertid styret fritt til å vurdere enkeltsøknader også gjennom året, dersom det er ledige midler.